Евакуационно осветление

1561bc1a6fc90551f27f9a1dda6894f8e16dc297

Проектиране, изграждане и поддръжка на евакуационно осветление в административни и търговски сгради, производствени и складови помещения, хотели, детски градини, училища и др.

Предназначението на аварийното осветление за евакуация е да осигури безопасното напускане на дадено място в случай на прекъсване на основното захранване. По този начин обитателите на всеки обект могат лесно да намерят посоката на пътя за евакуация, както и бързо да открият и използват средствата за борба с пожар и съоръженията за безопасност. Проектираме, изграждаме и поддържаме евакуационно осветление в съответствие с БДС EN 1838:2013.