Проектиране и инсталация

sistema 1

ПРОЕКТИРАНЕ И ИНСТАЛАЦИЯ

Рискът и опасността от пожар във всеки обект е различен, затова от съществено значение е правилният подбор на вида на пожароизвестителните и пожарогасителните системи и тяхното прецизно проектиране.

За да гарантираме ефективността и надеждността на всяка система, ние извършваме пълен цикъл от дейности:

  • оценка на пожарен риск
  • планиране и проектиране
  • доставка и монтаж
  • въвеждане в експлоатация
  • периодичен контрол, поддръжка и профилактика
  • обучение на персонала