Услуги

Сервизното обслужване (проверка, ремонт и презареждане) на пожарогасители се извършва от “ДЕНИ ФАЙЕР” ООД при спазване на техническите изисквания на производителите, БДС ISO 11602-2 “Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване”, БДС EN3 “Пожарогасители носими”, БДС EN 1866 “Пожарогасители возими”.

Всички предоставени от фирмата продукти и услуги са съобразени с конкретните и специфични нужди на клиента, в синхрон с най-добрите европейски и световни практики и при съобразяване с изискванията на българското законодателство, европейските и международни стандарти за качество.

СЕРТИФИКАТИ

contract

РАЗРЕШЕНИЕ

от Главна Дирекция “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО’ – МВР по чл. 129, ал.2, т.1-5 от ЗМВР за сервизно обслужване на противопожарни уреди.

document 1

РАЗРЕШЕНИЕ

от Главна Дирекция “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО’ – МВР по чл. 129, ал.2, т.1-5 от ЗМВР за противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти

files document protection insurance pen

СВИДЕТЕЛСТВО

за член на НБА “ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ”

contract

РАЗРЕШЕНИЕ

от Главна Дирекция “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО’ – МВР по чл. 129, ал.2, т.1-5 от ЗМВР за поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения .

document 1

СЕРТИФИКАТ

ISO 9001- Продажба на противопожарна техника, резервни части и аксесоари, гаранционно и техническо обслужване на противопожарна техника.

files document protection insurance pen

ОСНОВАТЕЛ НА НКПБС

Дени Файер ООД е учредител на сдружението “Национална камара Пожарна безопасност в строителството” НКПБС