Услуги

Сервизното обслужване (проверка, ремонт и презареждане) на пожарогасители се извършва от “ДЕНИ ФАЙЕР” ООД при спазване на техническите изисквания на производителите, БДС ISO 11602-2 “Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване”, БДС EN3 “Пожарогасители носими”, БДС EN 1866 “Пожарогасители возими”.

Всички предоставени от фирмата продукти и услуги са съобразени с конкретните и специфични нужди на клиента, в синхрон с най-добрите европейски и световни практики и при съобразяване с изискванията на българското законодателство, европейските и международни стандарти за качество.

СЕРТИФИКАТИ

contract

РАЗРЕШЕНИЕ

189/ 08.06.2012 от Главна Дирекция “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО’ – МВР за осъществяване на сервизно обслужване на носими и восими пожарогасителите на територията на Република България по чл. 91е, ал.2, т, 1-4 от ЗМВР.

document 1

СЕРТИФИКАТ

издаден от “ ТЕРЕМ – Ивайло” ЕООД гр. В. Търново за сервизна дейност от 26.09.2005г.

files document protection insurance pen

СВИДЕТЕЛСТВО

03402/2004 за член на НБА “ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ”

contract

РАЗРЕШЕНИЕ

326/ 04.12.2012 от Главна Дирекция “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО’ – МВР за поддържане и обслужване на пожарогасителни системи ,пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове.

document 1

СЕРТИФИКАТ

ISO 9001: 2008 – Продажба на противопожарна техника, резервни части и аксесоари, гаранционно и техническо обслужване на противопожарна техника.

files document protection insurance pen

СВИДЕТЕЛСТВО

014/ 14.04.2006 г. за извършване на СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НОСИМИ И ВОЗИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ в съответсвие с БДС ISO 11 602 – 2 “ Защита срещу пожар”. Носими и Возими пожарогасители.