Предлаганите продукти на сайта са с информативна цел. На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

ΑMFE – Автоматичен миниатюрен пожарогасител

Продуктов код:

AMFE

Каталожен номер:

AMFE

Описание

AMFE (автоматичен миниатюрен пожарогасител) надеждно защитава устройствата и оборудването в промишлеността, битовата и потребителската електроника като шкафове, домакински уреди, телевизори и др.

AMFE установява и потушава огъня в устройството, предотвратявайки разпространението на пожар.

Предимства:

  • Лесен за употреба
  • Не се нуждае от поддръжка
  • Лесен за инсталиране
  • Широка гама от разновидности, според  нуждите на клиента, и различни температури на задействане
  • Здравина и устойчивост на удар
  • Механично задействане; не е необходимо електрозахранване

Модели:

S-AMFE с конектори за датчик:

AMFE не само освобождава гасителния агент, но и сигнализира, когато това се е случило. В инсталации, където достъпността е ограничена, АМП може да бъде свързан към система за наблюдение чрез два конектора за четене на цифров сигнал. Постоянния контрол на състоянието на  AMFE (напр. Линейно управление чрез PLC или устройство за наблюдение), дава възможност за точна информация за това дали и къде може да е започнал пожар в иначе трудно достъпни инсталации.

S-AMFE е предназначен за стандартни PLC сигнали от 24V / 48Vи 1000mA. Конекторите са стандартизирани (6,3 мм клеми), но са възможни персонализации

I-AMFE – два свързани едновременно задействащи се AMFE

I-AMFE осигурява допълнително количество пожарогасителен агент с едновременно задействане на два свързани цилиндъра. Съответно, се увеличава размера на защитения обем, алтернатива разрешена съгласно NFPA 12. Също така е възможно да се свържат два цилиндъра с различни гасителни агенти за употреба при други, специфични, пожарогасителни изисквания.

R-AMFE с допълнително дистанционно задействане

R-AMFE работи като стандартния AMFE освобождавайки гасителния агент, когато термоампулата се спука след като температурата на активиране е достигната от топлината (както е при спринклера). Освен това, R-AMFE може да се задейства дистанционно чрез активиране на токов сигнал в R-AMFE, което води до бързо и прецизно увеличаване на топлината в ампулата, което в крайна сметка води до спукването и, и освобождаване на гасителния агент. R-AMFE може да се задейства много по-бързо от традиционния AMFE, ако се контролира от устройство за наблюдение, което също разчита, например сигнали на детектор на дим и при ранно откриване на дим инициира сигнала за освобождаване на R-AMFE дори преди нагряването на ампулата. Приложения ток определя времето, за което се задейства R-AMFE. Тъй като приложенията на R-AMFE са специфични за различните клиенти, трябва да се консултирате с производителя, за да се определят електрическите и механичните детайли за гарантиране на надеждна и ефикасна работа.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

Перални машини, телевизори или промишлени захранвания – пожарите в техническите устройства са непрекъснато нарастваща сериозна заплаха. И не само в домовете, щетите причинени от пожари, се увеличават. Съществува и значителен риск от пожар в промишлеността и автомобилния сектор. Друг пример са скъпо струващи колекции, които са под постоянна опасност от пожар.

Предизвикателство е да се открие и загаси, автоматично и енергийно независимо, пожар още в ранен стадий, което да осигури по-голяма безопасност. Необходима е система, която може да потуши тези пожари надеждно, бързо и лесно по всяко време и без външни ресурси в жилището и при отсъствието на хора.

ДЕЙСТВИЕ

Често срещано: пожар в електрически уред (или в електронна платка)

Поради повишаването на топлината при пожар, налягането във вътрешността на стъклената ампула се увеличава. След като се достигне предварително зададената работна температура на термочувствителната стъклена ампула, тя се пръсва на малки фрагменти и задейства механизъм, който освобождава газа от цилиндъра.

Решение: AMFE надеждно гаси пожар

Пожарогасителния агент се освобождава през отворите на дюзата и гаси огъня, когато огънят е все още на ранен етап. Бързата работа и ефективното гасене на пожара предотвратява по-нататъшното разширяване на огъня и помага за ограничаване на щетите

 

 

Допълнителна информация

CODE

AMFE

Също може да ви хареса…

направи запитване

ΑMFE - Автоматичен миниатюрен пожарогасител

Продуктов код:

AMFE