На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Аларма за сигурност за пожарогасители

Продуктов код:

0133043

Каталожен номер:

MBK14-ALARM

Описание

Аларма за сигурност за пожарогасители

Алармата е подходяща за прахови, водопенни, водни, ABF- воден химикал, CO2 пожарогасители.

Захранване: 9V батерия (не е включена в комплекта).
Алармата се активира, когато пожарогасителят е преместен от своята позиция и кабелът е откачен от алармата.
Алармата се деактивира, когато пожарогасителят, и съответно кабелът, са поставени обратно на местата си.
Подходящ за пасивна охрана против кражба на пожарогасителните средства (в административни сгради, хотели, паркинги, складови помещения и търговски площи).

Допълнителна информация

CODE

MBK14-ALARM

направи запитване

Аларма за сигурност за пожарогасители

Продуктов код:

0133043