На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Вертикален плиткосмукач

Продуктов код:

Описание

Вертикален плиткосмукач за изпомпване на вода от дълбочини.

Алуминиева сплав.

направи запитване

Вертикален плиткосмукач

Продуктов код: