На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Допълнителна контурна карта – Nuria

Продуктов код:

NNR-LOOP

Описание

Една от основните характеристики на системата за откриване на пожар NURIA е възможността за разширяване до 4 контура чрез инсталиране на контурните карти, като по този начин се разширява обхватът на системата за откриване на пожар по прост и ефективен начин.

направи запитване

Допълнителна контурна карта - Nuria

Продуктов код:

NNR-LOOP