Предлаганите продукти на сайта са с информативна цел. На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Изнесена индикация – Nibble

Продуктов код:

NRI1

Описание

Изнесената индикация притежава ярък LED светодиод, позволяващ лесна видимост от 180°.
Използва се в случаите, когато детектора е монтиран извън видимост (в окачен таван, зад затворена врата и т.н.). Препоръчва се да се монтира на височина за по-лесна видимост.

направи запитване

Изнесена индикация - Nibble

Продуктов код:

NRI1