Продуктови категории

Изнесена индикация - Nibble

Направи запитване

Изнесена индикация – Nibble

Продуктов код:

NRI1

Описание

Изнесената индикация притежава ярък LED светодиод, позволяващ лесна видимост от 180°.
Използва се в случаите, когато детектора е монтиран извън видимост (в окачен таван, зад затворена врата и т.н.). Препоръчва се да се монтира на височина за по-лесна видимост.

направи запитване

Изнесена индикация - Nibble

Продуктов код

NRI1