Предлаганите продукти на сайта са с информативна цел. На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Изнесена LED индикация

Продуктов код:

0142246

Каталожен номер:

MBK17-BS-572


Описание

Изнесена LED индикация, която може да бъде свързана към всеки датчик.Светва когато дадения датчик бъде задействан.

Допълнителна информация

CODE

MBK17-BS-572

направи запитване

Изнесена LED индикация

Продуктов код:

0142246