Предлаганите продукти на сайта са с информативна цел. На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Конвенционален водозащитен датчик за втечнен газ за конвенционални панели с реле (IP65)

Продуктов код:

0141052

Каталожен номер:

ΜΒΚ17-BS-685

Описание

Активира се когато количеството на газ (пропан или бутан) в наблюдаваната от него зона надхвърли 5-15% от долната граница на експлозия.

Сигнала към панела се подава чрез реле.

Допълнителна информация

CODE

ΜΒΚ17-BS-685

направи запитване

Конвенционален водозащитен датчик за втечнен газ за конвенционални панели с реле (IP65)

Продуктов код:

0141052