Предлаганите продукти на сайта са с информативна цел. На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Конвенционален димно-оптичен детектор с основа

Продуктов код:

0142018

Каталожен номер:

MBK17-BS-655

Описание

Димно-оптичния детектор се активира, когато затъмняването предизвикано от димът надхвърли 3% на метър.Осигурава бързо засичане в случай на пожар.

Допълнителна информация

CODE

MBK17-BS-655

направи запитване

Конвенционален димно-оптичен детектор с основа

Продуктов код:

0142018