На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Конвенционален ръчен пожароизвестител с ключ, TEST – RESET

Продуктов код:

0142002

Каталожен номер:

MBK17-BS-536


Описание

Бутон, който ръчно активира пожарната аларма.При натискане капачката слиза надолу задействайки я.

Със специален ключ, включен в комплекта, капачката се възстановява в нормално положение.На него са изобразени всички символи съгласно директива EN-54.Подходящ за закрити помещения.Сертифициран от EVPU.

Това е бутон, който ръчно задеиства и гасителната система.
Нужно е да работи съвместно с детекторите.

Допълнителна информация

CODE

MBK17-BS-536

направи запитване

Конвенционален ръчен пожароизвестител с ключ, TEST - RESET

Продуктов код:

0142002