Предлаганите продукти на сайта са с информативна цел. На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Кухненска пожарогасителна система „ΜΟΒΙΑΚ DIAS“® ABF – ВОДЕН ХИМИКАЛ

Продуктов код:

0133051

Каталожен номер:

MOBIAK-DIAS

Описание

Кухненска пожарогасителна система „ΜΟΒΙΑΚ DIAS“® ABF – ВОДЕН ХИМИКАЛ

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Както в професионалните, така и в домашните кухни оборудването
функционира с използването на електрическа енергия и / или на газ-
пропан. В тези зони се използват големи количества запалими
материали, като готварски масла и мазнини, които са опасни за
възпламеняване. Въз основа на съответното законодателство
подходящото средство за гасене, използвано за такива пожари,
трябва да бъде от категория (F) – олио и мазнини за готвене.
Пожарогасителния агент използван от MOBIAK, с търговско
наименование ABF – Воден химикал, е одобрен за гасене на пожари
от класове (A), (B) и (F) – твърди и течни горива, готварско олио и
мазнини.
Пожарогасителния агент (ABF – Воден химикал) е солен разтвор на
карбоксилна киселина, който спира горенето чрез създаване на
сапунен слой (кора), предотвратява взаимодействието на кислорода
с горещата повърхност, охлажда, премахвайки възможността за
повторно запалване Ниското ниво на киселинност (PH: 9 при 20°C)
предпазва от повреждане на повърхности от неръждаема стомана.
Електромеханичната пожарогасителна система с търговско
наименование “MOBIAK DIAS” използва пожарогасителния агент
ABF-Wet Chemical и най-модерния, ефективен, надежден и
сертифициран метод за детекция на пожар, директно и ефективно в
(F) категория на пожарогасене за Професионални кухни. Пожарът се
открива чрез одобрен (UL / FM) линеен кабел за детекция на
топлина, с температури на активиране 138 ° C, 180 ° C или 251 ° C,
инсталирането на който е особено бързо и лесно. Този кабел е
свързан с контролен панел, който контролира автоматичната работа
на системата.

В случай на пожар, при автоматично задействане на системата, кабелът за детекция се активира и предава сигнал към
контролния панел на системата, който задейства постоянен визуално-акустичен алармен сигнал чрез вградена сирена със
сигнална лампа. След изтичане на предварително конфигурираното време за отложено активиране (може да бъде
настроено от 0-80 сек.), контролният панел предава сигнал към предпазителя на вентила на пожарогасителя, което води до
активиране на клапана и гасителния агент преминава през тръбната мрежа към специални дюзи за разпръскване.
При Ръчно задействане, системата може да се активира с електрически средства чрез а) бутон за гасене, който е вграден в
контролния панел, или б) пункт за активиране на системата, който трябва да бъде инсталиран в близост до кухненския изход
или с механични средства чрез а) Механизъм с метално жило, който трябва да се монтира в близост до кухненския изход
или б) чрез натискане надолу на лоста на вентила на пожарогасителя.
Системата може да бъде проектирана за обемно или за локално гасене.

ANPI СЕРТИФИКАТ

Допълнителна информация

CODE

MOBIAK-DIAS

направи запитване

Кухненска пожарогасителна система "ΜΟΒΙΑΚ DIAS"® ABF - ВОДЕН ХИМИКАЛ

Продуктов код:

0133051