На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Нипел/Колектор 2″

Продуктов код:

0127012

Каталожен номер:

KX09-003-166A

Описание

КОЛЕКТОРИТЕ СА ТЕСТВАНИ НА 300 BAR ОТ НОТИФИЦИРАЩИЯ ОРГАН MIRTEC SA

Допълнителна информация

CODE

KX09-003-166A

направи запитване

Нипел/Колектор 2"

Продуктов код:

0127012