Предлаганите продукти на сайта са с информативна цел. На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Панел за откриване на пожар, 4 кръга, 96 зони

Продуктов код:

0142248

Каталожен номер:

MBK17-BSR-2114

Описание

Панела отговаря на LPCB.Направен по изисквания EN54-2 и EN54-4.

Максималния брой кръгове не може да надвишава 4.
На всеки кръг може да има до 150 адреса (детектори, бутони, модули и др.)

Максималния брой устройства свързани към панела не бива да надвишава 512.

 

 

 

Допълнителна информация

CODE

MBK17-BSR-2114

направи запитване

Панел за откриване на пожар, 4 кръга, 96 зони

Продуктов код:

0142248