На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Пластмасова шайба/уплътнение за снегообразувател

Продуктов код:

0124027

Каталожен номер:

KX10-085D-00

Описание

Шайба/уплътнение 19,8×10,5×1,8 – пластмаса за снегообразувател на 5кг CO2 пожарогасител. Поставя се на изхода на вентила, при монтирането на снегообразувателя.

Допълнителна информация

CODE

KX10-085D-00

направи запитване

Пластмасова шайба/уплътнение за снегообразувател

Продуктов код:

0124027