На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Пожарогасителна система “TALOS”®HFC-227

Продуктов код:

TALOS

Описание

HFC-227 – Най-широко използваният заместител na Халон 1301 в световен мащаб

VDS сертифицирана система

HFC-227 е пожарогасителен агент, който се използва за замяна на Халон 1301 в различни приложения, с много задоволителни резултати. Той е без мирис, без цвят, електрически непроводим и подходящ за пожари тип A (твърди горива) и тип B (течни горива).

Това е ефективен пожарогасителен агент, който осигурява много добра противопожарна защита за чувствително електронно оборудване в компютърни зали, станции, телекомуникационни съоръжения, контролни зали и др.

Минималната концентрация за пожар клас А е 5,8%, докато приложената обемна концентрация е 7,5% (много ниска концентрация в сравнение с други заместители на Халон 1301).

Системата “TALOS”® HFC-227 изисква минимално място за съхранение, в сравнение с други подобни алтернативи като CO2 и IG (до 7 пъти по-малко).  Пожарогасителният агент е под налягане с азот при 24 бара и се съхранява в сертифицирани стоманени бутилки. С ниското си работно налягане, гасителният агент се освобождава тихо и спокойно.

Други газове при високо работно налягане изискват тръби с по-високи стандарти. Освен това, освобождаването на тези материали е по-шумно и дори може да премести предмети в близост до дюзите.

HFC-227 е пожарогасителен агент в съответствие с изискванията на ISO 14520, UNE 23572 и NFPA 2001.
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
– Замяна на халон
– Бързо гасене
– Висока ефективност, ниска концентрация на пожарогасителен агент (7,5%)
– Ниско налягане при съхранение (24 бара) и безшумно освобождаване
– Изисква минимално място за съхранение
– Не оставя следи след нанасяне
– Електрически непроводим
– Нулев потенциал за разрушаване на озоновия слой

ПРИЛОЖЕНИЯ
– Контролни зали
– Компютърни зали
– Архиви, библиотеки
– Училища, Телекомуникации
– Работилници, нефтохимически съоръжения, музеи, художествени изложби и др.

направи запитване

Пожарогасителна система "TALOS"®HFC-227

Продуктов код:

TALOS