На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Пожарогасителна системa с IG “MINOAS”®

Продуктов код:

MINOAS

Описание

“MINOAS-200″® & “MINOAS-300″®  IG противопожарни системи, сертифицирани съгласно VDS

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– Възможност за пълнене на IG бутилки до 300 бара

– Позволява голяма дължина на тръбната разводка

– Видимостта след освобождаване на гасителния агент е ясна, което улеснява евакуацията

– Инертен и нетоксичен газ, което го прави подходящ за обитавани помещения

– 100 % екологичен пожарогасителен агент

– Лесно и икономически изгодно презареждане

– При концентрации между 40% и 50%, ефективно инертизира смеси от пропан и метан във въздуха

– Световни одобрения: ISO 12520, UNE 23575, NFPA 2001, CEA 4008

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Особено подходящ за помещения, изискващи електрическа непроводима атмосфера и чист газ, който не оставя остатъци след разреждане. Следователно е подходящ за:

– Компютърни зали, контролни зали, центрове за обработка и съхранение на данни

– Оборудване за телефонни централи, call центрове

– Електронни и електрически приложения

– Фалшиви подове и тавани

– Архиви, музеи, библиотеки и др.

направи запитване

Пожарогасителна системa с IG "MINOAS"®

Продуктов код:

MINOAS