На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Аерозол за литиево-йонни батерии – 500мл.

Продуктов код:

MBK20-500ML-LITH / 2227

Описание

Аерозолът е с иновативен пожарогасителен агент за борба с високотемпературни пожари. Той позволява гасенето на литиево-йонни и литиево-полимерни батерии, като се доказва като най – ефективен сред останалите видове гасителни агенти.

Гасителният агент  веднага изолира отделните клетки на батерията, охлажда я и потушава пламъците, предотвратявайки разрастването на огъня.

Специфичният състав на литиево-йонните и литиево-полимерните батерии ги прави много податливи на явлението “термично бягство”. При това явление вътрешната температура на батерийните клетки се повишава много бързо и неконтролируемо, създава се каскадна поредица от реакции, които могат да доведат до пожар или епсплозия.

 

направи запитване

Аерозол за литиево-йонни батерии - 500мл.

Продуктов код:

MBK20-500ML-LITH / 2227