На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Пожарогасително цвете

Продуктов код:

0135207

Каталожен номер:

MBK09-FLOWER-F-CLASS

Описание

 

ПРОТИВОПОЖАРНО ЦВЕТЕ

 

Противопожарното цвете е предназначено за гасене на кухненски пожари предизвикани от лесно запалими готварско олио и мазнини. По време на съхранение, пожарогасителното цвете може да се използва като кухненска декорация, прикрепено с магнит за металната част на хладилника, или да бъде поставено във ваза. Продуктът е подходящ както за професионална, така и за домашна употреба.

Пожарогасителното цвете е идеален подарък.

Инсталация:

  • Уверете се, че сте поставили продукта правилно със стъблото на цветето надолу.
  • Съхранявайте продукта на недостъпно за деца място, за да ги предпазите от контакт с гасителния агент.
  • За да се запазят гасителните качества на продукта, той  трябва да се съхранява при температура от 0 до 40 градуса, като се избягва директна слънчева светлина.

Инструкции за употреба:

  1. В случай на пожар вземете Пожарогасителното Цвете като го държите за стъблото. Продуктът е най-ефективен,когато се използва целият комплект, затова използвайте двете цветя едновременно.
  2. Без паника поставете бавно цветето в запаления готварски съд, като се стремите да е разположено правилно, така че да не падне извън съда под действието на тежестта на стъблото.
  3. След като поставите цветето в готварския съд, отстъпете назад и наблюдавайте гасенето.
  4. Изключването на котлона трябва да стане задължително след като сте се уверили за окончателното загасяне на пожара.

 

Допълнителна информация

CODE

MBK09-FLOWER-F-CLASS

направи запитване

Пожарогасително цвете

Продуктов код:

0135207