На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Пожарогасител 6л ABF-воден химикал с пиропатрон

Продуктов код:

0501037

Каталожен номер:

MBK09-060FCS-L1C

Описание

6л ABF Пожарогасител за гасителни системи с локално приложение, с автоматичен клапан и с връзка  1/4″ (резба) за пиропатрон
Размери на съда:
Диаметър: 160мм Височина: 470 ± 5мм

Съд с вътрешно PVC покритие

Допълнителна информация

CODE

MBK09-060FCS-L1C

направи запитване

Пожарогасител 6л ABF-воден химикал с пиропатрон

Продуктов код:

0501037