На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Пожарозащитна маска за евакуация XHZLC 30

Продуктов код:

457

Каталожен номер:

104032

Описание

Пожарозащитната маска  за евакуация XHZLC 30 представлява атмосферна въздушно пречистваща система, създаваща налягане чрез филтриращо устройство с пожароустойчива качулка.

Продуктът осигурява дихателна защита за главата и очите и улеснява евакуацията при възникнал пожар и отделяне на отровен дим в атмосферата.

Пожарозащитната маска защитава главата от температурно въздейст­вие на продуктите, отделящи се при горене или директен пламък с температура до 800°С при аварийно напускане на сгради, многоетажни офиси, хотели, болнични заведения, жилищни блокове и др.

Всеки човек, притежаващ една от тези маски може да защити себе си в случаите на експлозия, химически разлив, димно инхалиране или токсичен дим, вследствие на аварийна ситуация с вашето превозно средство, в офиса, в завода, на самолет, на кораб, на влак или прибирайки се към вкъщи.

Маската е тествана да предпазва минимум 30 минути, от дим. отровни газове и т.н. Ефективният период може да бъде променен в зависимост от околната среда, концентрацията на токсичния дим и прах.

Маската XHZLC 30 защитава срещу Циановодород (HCN), Хлороводород (НС1), Въглероден окис (С0), Акролейн (Acrolein) и много други отровни и задушливи газове.

EN 403 2004, Директива 89/686/EEC

Допълнителна информация

CODE

104032

направи запитване

Пожарозащитна маска за евакуация XHZLC 30

Продуктов код:

457