На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Пожароустойчива чанта – 300 / 250 / 250мм

Продуктов код:

MBK22-LITH-BAG / 2665

Описание

Пожароустойчив контейнер за пренасяне и съхранение на потенциално запалими материали (батерии, фойерверки и др. запалими химикали).
Предпазва от огъня както отвътре, така и отвън.

направи запитване

Пожароустойчива чанта - 300 / 250 / 250мм

Продуктов код:

MBK22-LITH-BAG / 2665