На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Пресостат (PROMETHEUS)

Продуктов код:

0141108

Каталожен номер:

MBK10-PRESS

Описание

Пресостат за пожарогасителна система PROMETHEUS.

Допълнителна информация

CODE

MBK10-PRESS

направи запитване

Пресостат (PROMETHEUS)

Продуктов код:

0141108