Предлаганите продукти на сайта са с информативна цел. На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Пръстен за годишен преглед (бял) – Φ46

Продуктов код:

115722

Описание

Пръстенът се използва при проверката и поддръжката на пожарогасители и се поставя между вентила и цилиндъра.

Пръстените потвърждават и доказват, че проверката на пожарогасителя е извършена.

(Не могат да бъдат поставени без вентилът на пожарогасителя да се развие)

 

направи запитване

Пръстен за годишен преглед (бял) - Φ46

Продуктов код:

115722