На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Пръстен за годишна проверка (бял) – за преносим пожарогасител

Продуктов код:

0115721

Описание

Пръстенът се използва при проверката и поддръжката на пожарогасители и

се поставя между вентила и цилиндъра.

Служат като потвърждение и доказателство, че е направена проверка на пожарогасителя.

(Пръстените не могат да бъдат поставени без да се развие вентила на пожарогасителя)

направи запитване

Пръстен за годишна проверка (бял) – за преносим пожарогасител

Продуктов код:

0115721