На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Резервна ръкохватка за вентил на возим пожарогасител

Продуктов код:

0119124

Каталожен номер:

KX05-004-44C

Описание

Резервна ръкохватка за вентил на возим пожарогасител

Допълнителна информация

CODE

KX05-004-44C

направи запитване

Резервна ръкохватка за вентил на возим пожарогасител

Продуктов код:

0119124