На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Конвенционална сирена с блиц лампа IP42

Продуктов код:

0149055

Каталожен номер:

ΜΒΚ17-BS-531/1

Описание

Сирена с блиц лампа и два входа за два различни сигнални тона.

Допълнителна информация

CODE

ΜΒΚ17-BS-531/1

направи запитване

Конвенционална сирена с блиц лампа IP42

Продуктов код:

0149055