На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Система за защита от пожар в кухнята “Prince George”

Продуктов код:

0139179

Каталожен номер:

MBK19-PGSGUARD

Описание

Системата за защита от пожар в кухнята се състои от интелигентен топлинен сензор, който се монтира над готварските котлони и контролер, който при опасност от възникване на пожар прекъсва електроснабдяването на готварските уреди. Системата реагира при висок риск от възникване на пожар по-рано от всички други системи за сигурност, което сериозно намаля риска от домашни пожари, предизвикани от готварски уреди.

Надежден и лесен за употреба

Със своята саморегулираща се технология, системата “Prince George” е много интуитивна и лесна за употреба. Системата автоматично приспособява топлинните си параметри към готварските навици на домакинството, което предпазва от фалшиви аларми. Устройството само диагностицира неизправност на системата, затова не се изисква ежемесечна поддръжка и  разходи по такава. Може да бъде инсталирано автономно или заедно с всяка автоматична кухненска система за гасене.

Предимства

• Научаване на нормалната максимална температура при готвене – така алармата идентифицира опасно високи температури

• Алармата се обучава и следи за рязко повишаване на температурата като индикация за развиваща се опасност от пожар

• Регулира чувствителността си въз основа на стиловете на готвене на потребителя

• Аларма за дислокация на топлинния сензор, ако сензорът е бил отстранен от местоположението си

• Автоматична диагностика на неизправности – тества функционирането на системата

• Съвместим с еднофазно захранване

Допълнителна информация

CODE

MBK19-PGSGUARD

направи запитване

Система за защита от пожар в кухнята "Prince George"

Продуктов код:

0139179