На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Снегообразувател (фронтален изход)

Продуктов код:

0138005

Каталожен номер:

KX09-009-07

Описание

Снегообразувател за 2кг CO2 пожарогасител (за вентил KX03-016E-00 с фронтален изход ).

Допълнителна информация

CODE

KX09-009-07

направи запитване

Снегообразувател (фронтален изход)

Продуктов код:

0138005