Предлаганите продукти на сайта са с информативна цел. На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Специален тип спринклер 182°C

Продуктов код:

0126047

Каталожен номер:

KX04-013D-00

Описание

Специален тип спринклер 182°C, подходящ за пожарогасителни системи клас F – Воден химикал.

Допълнителна информация

CODE

KX04-013D-00

направи запитване

Специален тип спринклер 182°C

Продуктов код:

0126047