Предлаганите продукти на сайта са с информативна цел. На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Специален тип спринклер 260°C

Продуктов код:

126048

Каталожен номер:

KX04-001D-00B

Описание

Специален тип спринклер 260°C, подходящ за пожарогасителни системи клас F – Воден химикал.

Допълнителна информация

CODE

KX04-001D-00B

направи запитване

Специален тип спринклер 260°C

Продуктов код:

126048