На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Термичен детектор, 75°, BR, с LED индикация – Apollo

Продуктов код:

55000-126APO

Описание

Топлинният детектор от серия 65 следи температурата с помощта на двойна термисторна мрежа, която осигурява изходно напрежение, пропорционално на температурата на външния въздух.

  • Реагира добре на бавно горящи и тлеещи пожари
  • Подходящ за спални и пътища за евакуация
  • Незасегнат от вятър или атмосферно налягане
  • Мигаща LED индикация и тестов превключвател

направи запитване

Термичен детектор, 75°, BR, с LED индикация - Apollo

Продуктов код:

55000-126APO