На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Термичен детектор, 90°, CS ,с LED индикация – Apollo

Продуктов код:

55000-136APO

Описание

Топлинният детектор от серия 65 следи температурата с помощта на двойна термисторна мрежа, която осигурява изходно напрежение, пропорционално на температурата на външния въздух.

  • Може да се използва за случай, когато детекторите за дим са неподходящи
  • Идеален за среди, които са мръсни или задимени при нормални условия
  • Широко спектър на работно напрежение
  • Мигаща LED индикация и тестов превключвател

направи запитване

Термичен детектор, 90°, CS ,с LED индикация - Apollo

Продуктов код:

55000-136APO