Предлаганите продукти на сайта са с информативна цел. На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

2 л Пожарогасител – Водна мъгла

Продуктов код:

0135369

Каталожен номер:

MBK15-WM-2

Описание

Пожарогасител, Водна мъгла 2л.

Гасенето с водна мъгла е иновативна и нова технология, която използва като пожарогасителен агент вода. Пожарогасителят е подходящ за пожари от класове А и F.

Малки водни капчици (50-60 микрона) се освобождават през специално проектираната дюза, увеличавайки активната повърхност на водата, която влиза в контакт с огъня и следователно увеличава капацитета на гасене на водата и прави този тип пожарогасител по-добър в сравнение с обикновените видове водни пожарогасители.

Допълнителна информация

CODE

MBK15-WM-2

направи запитване

2 л Пожарогасител - Водна мъгла

Продуктов код:

0135369