На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

5 кг CO2 пожарогасител VR

Продуктов код:

0135442

Каталожен номер:

MBK17-050CA-VR

Описание

5кг CO2 пожарогасител

“CE” маркировка, EN3

Продуктът е вписан в регистъра на сертифицирани продукти за пожарогасене на ГДПБЗН

(ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО , МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ”)

Гаранционен срок : 12 месеца

Със стикер за годност от лицензирания сервиз за противопожарно оборудване на Дени Файер ООД.

Пожарогасителят е подходящ за гасене на пожари от класовете B,E.

Пожари клас B: Пожари, включващи горенето на течности или втечнени твърди тела.

Пожари клас Е: Пожари, включващи горенето на електрически табла и инсталации.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

5кг  Пожарогасител с въглероден диоксид  е част от задължителното противопожарно оборудване на обществени и търговки сгради, складови и производствени помещения, строителни площадки, свободни дворни площи и открити складове, паркинги, съоръжения, инсталации, транспортни средства, селскостопански машини и други.

С включена метална стойка за стенен монтаж

Инструкция за употреба, отпечатана върху пожарогасителя

 

Допълнителна информация

CODE

MBK17-050CA-VR

направи запитване

5 кг CO2 пожарогасител VR

Продуктов код:

0135442