На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

6 кг Прахов Пожарогасител VR

Продуктов код:

2056

Каталожен номер:

MBK17-060PA-VR

Описание

Прахов пожарогасител 6 кг ABC VR

“CE” маркировка, EN3

Продуктът е вписан в регистъра на сертифицирани продукти за пожарогасене на ГДПБЗН

(ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО , МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ”)

Гаранционен срок : 12 месеца

Със стикер за годност от лицензирания сервиз за противопожарно оборудване на Дени Файер ООД.

Пожарогасителят е подходящ за гасене на пожари от класовете A,B,C.

Пожари клас А: Пожари, включващи горенето на твърди материали, обикновено с органичен произход, чието горене обикновено протича с формиране на нажежени въглени.

Пожари клас B: Пожари, включващи горенето на течности или втечнени твърди тела.

Пожари клас C : Пожари, включващи горенето на газове.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

6кг Прахов пожарогасител ABC е част от задължителното противопожарно оборудване на обществени и търговки сгради, складови и производствени помещения, строителни площадки, свободни дворни площи и открити складове, паркинги, съоръжения, инсталации, транспортни средства, селскостопански машини и други.

Вентил с предпазен клапан и манометър

С включена метална стойка за стенен монтаж

Инструкция за употреба, отпечатана върху пожарогасителя

7

Допълнителна информация

CODE

MBK17-060PA-VR

направи запитване

6 кг Прахов Пожарогасител VR

Продуктов код:

2056