На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Аерозолен пожарогасител с пяна AR-AFFF 750гр.

Продуктов код:

0135342

Каталожен номер:

MBK14-GEMFIRE-750

Описание

Аерозолните пожарогасители с пяна AR-AFFF са уникални екологични продукти, подходящи за пожари от клас А, запалими твърди вещества (дърво, пластмаса, хартия и др.), за пожари от клас B, запалими течности (парафин, бензин, масло и др.), за пожари от клас F ( Олио и мазнина за готвене) и за пожари от клас Е до 1000 V (Пожари, включващи електрически устройства). Пожарогасителите се използват за гасене на малки пожари в начален стадий. Те имат охлаждащ ефект и предотвратяват повторното запалване на огъня, като създават слой пяна.

Характеристики:

– Лесен за използване

– Безвреден за здравето и околната среда.

– Може да се използва от безопасно разстояние 3-4 метра от огъня.

– Продукт за еднократна употреба.

– С пластмасова защитна мембрана, предпазваща от случайно задействане

Допълнителна информация

CODE

MBK14-GEMFIRE-750

направи запитване

Аерозолен пожарогасител с пяна AR-AFFF 750гр.

Продуктов код:

0135342