На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

АВТОМАТИЧЕН ПОЖАРОГАСИТЕЛ “ТОПКА” 1.3KG ПРАХ

Продуктов код:

106

Каталожен номер:

MBK15-FIREBALL

Описание

Автоматичен пожарогасител 1,3 кг прах ABC90% във формата на топка е иновативен продукт, който се използва за гасене на пожари в начална фаза.

 

Той е лек, лесен за използване дори от деца и възрастни хора (в случай на пожар).

 

Пожарогасителят се активира лесно:
– автоматично – монтира се върху специална стойка близо до оборудването, което трябва да бъде защитено и когато температурата достигне 70ºC се задейства.
– чрез хвърляне в огъня. По този начин не е необходимо потребителят да се доближава до огъня.

 

Този продукт може да се използва за защита на електрически шкафове, сървъри, запалими материали, контейнери с химически течности, твърди горива и като цяло за рискови зони, така че да се потуши пожара в начален етап и др.

 

При активиране на пожарогасителя се чува сигнал, който може да се счита за пожарна аларма.

Допълнителна информация

CODE

MBK15-FIREBALL

направи запитване

АВТОМАТИЧЕН ПОЖАРОГАСИТЕЛ "ТОПКА" 1.3KG ПРАХ

Продуктов код:

106