На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Пожарна касета комплект – 1 3/4’’ шланг

Продуктов код:

KX05-002W4-00A

Описание

Пожарна касета комплект включва:

  • 1 3/4’’  8 bar /15 bar Пожарни шлангове със щорцови съединители, машинно вързани с неръждаема тел и предпазни PVC маншони.
  • Спирателен кран
  • регулируем струйник (KX07-060A-00).

ОКОМПЛЕКТОВАНА И ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА.

  • 1 3/4” 8 bar ELOT съгласно 14811-1
  • 1 3/4” 15 bar EN 14540

РАЗМЕРИ (височина x ширина x дълбочина): 700 x 630 x 180 mm.

направи запитване

Пожарна касета комплект - 1 3/4’’ шланг

Продуктов код:

KX05-002W4-00A