Предлаганите продукти на сайта са с информативна цел. На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Пожарогасителна система с прах за бензиностанции

Продуктов код:

5b399e3acd0a

Описание

Най- голямата опасност при бензиностанциите е, че горивата са силно запалими течности, които могат да предизвикат експлозия дори при ниски температури.
 
Пожарогасителният прах е гасителен агент, подходящ за твърди, течни и газообразни горива. За да се осигури нужната защита не е достатъчно в обекта да има само носими и возими пожарогасители, защото пожарът може да  възникне при отсъствието на хора, които да реагират и оперират с тях. 
 
Най-доброто решение е да се оборудва всяка бензиноколонка с Автоматична пожарогасителна система, с детекция и пожароизвестяване.
 
Пожарогасителната система може да бъде задействана ръчно и автоматично (посредством системата за детекция). Инсталирането на такъв тип система е препоръчително в зоните на колонките за гориво/ помпите.

При автоматичен режим на опериране на системата,  комплект от димен и топлинен детектор, инсталирани над всяка бензиноколонка, засичат възникването на пожар и предават алармен сигнал към контролния панел на системата.

Следва продължителен аудио-визуален сигнал и след няколко секунди (времето за забавяне на детонатора), панелът активира клапанът и гасителния агент се освобождава по тръбната разводка към дюзите.
Ръчното задействие на системата може да се осъществи по два начина – или дистанционно посредством механизъм за задействие или чрез натискане на клапана.
 
Компоненти на системата:
 
• CE Сертифициран пожарогасител за локално приложение  (тегло нето 25кг) със сертифициран клапан с автоматично и ръчно задействане
 
• Подсилена стойка за монтаж 

• Сертифициран детонатор, използван за автоматичното задействие на пожарогасителя

• Гъвкав маркуч от неръждаема стомана за свързване на клапана на пожарогасителя към тръбната разводка 

• Дюзи за освобождаване на гасителния агент (½”)

• 4- зонов контролен панел с вградена батерия ( време за задействие на детонатора – може да се настрои 0-80 сек. ), с бутон „Гасене“ и бутон “ Прекратяване на гасенето“ 

• Топлинен детектор

• Димен детектор

• Сирена с маяк за оповестяване 

 

направи запитване

Пожарогасителна система с прах за бензиностанции

Продуктов код:

5b399e3acd0a