На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Аварийно осветление 85lm / 12 LED / 90м

Продуктов код:

0142167

Каталожен номер:

MBK17-GR8/LED

Описание

Осветителни тела от този тип се използват в помещения, където е необходимо аварийно осветление.

Всяко осветително тяло трябва да бъде постоянно свързано към захранващото напрежение.

По време на нормална работа, жълтият светодиод на екрана свети и червеният индикатор свети, докато батерията се зарежда.

При прекъсване на захранващото напрежение, осветителното тяло автоматично преминава в режим на готовност, като включва лампата.

Когато захранващото напрежение се възстанови, то се връща към нормалната си работа.

Допълнителна информация

CODE

MBK17-GR8/LED

направи запитване

Аварийно осветление 85lm / 12 LED / 90м

Продуктов код:

0142167