На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Фосфоресциращ указателен знак „Изходът е на ляво по стълбите“

Продуктов код:

0141002

Каталожен номер:

KX15-PVCLB-01

Описание

Размери: 30×15см

Допълнителна информация

CODE

KX15-PVCLB-01

направи запитване

Фосфоресциращ указателен знак „Изходът е на ляво по стълбите“

Продуктов код:

0141002