Предлаганите продукти на сайта са с информативна цел. На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Пожарогасителна система с CO2

Продуктов код:

-

Каталожен номер:

-

Описание

Въглеродният диоксид представлява инертен газ без цвят и мирис. По време на употребата му не се провокират повреди (за разлика от водата или сухия прах, чието използване може да причини сериозни щети на оборудването), той е безопасен агент за повечето материали, неопасен за хранителни продукти, некорозивен и непроводим.

Изпарява се напълно за няколко секунди след процедурата по гасене и не оставя следи. Следователно, той може да се използва без риск за различни пространства, съдържащи електрически и електронни устройства, скъпоценни произведения на изкуството, картини или ръкописи, складове за запалими течности, електрически подстанции, пещи и фурни.

Използването на CO2 трябва да се избягва в помещения, където прибивават хора или животни, поради провокиращите му условия за задушаване.

Триизмерното използване на CO2 означава, че той може да гаси пожари във вертикална и хоризонтална посока. Бързото му разпространение е ключът към успешното гасене, тъй като може да проникне през пробив на стена до всички скрити и отдалечени места, независимо от препятствията, които могат да съществуват.

Системите за пожарогасене могат да се активират автоматично или ръчно, докато задействането може да се извърши механично, пневматично, електрически или от друга комбинация от горните в зависимост от съществуващите условия. CO2 се съхранява при нормални температурни условия в стоманени бутилки. Многоцилиндрови системи могат да се прилагат в определени защитени зони.

 

Цялостната система се състои от:

Стоманени цилиндри за високо налягане, безшевни и с различен капацитет, електростатично боядисани в червен цвят със сиво гърло. Цилиндрите са сертифицирани в съответствие с 99/36/EC и EN 1964-1 (π).

Системни клапани пневматично – ръчно или електрически задействани с потенциално използване на предпазител. Може да се използва електрически активиран соленоиден клапан, в зависимост от нуждите на потребителя.

Стоманен пилотен цилиндър с капацитет 3л, съдържащ азот, с ръчно активиране с предпазен клапан или електрически задействан клапан в зависимост от изискванията на потребителя (пилотният цилиндър се използва в случай на система с повече от два цилиндъра). Цилиндърът е CE сертифициран съгласно 97/23/EC от TUV (CE0036).

Колектор за високо налягане, 300 bar, поцинкован, диаметърът му варира от 1¼” до 3”, с ¾” вход и изход, вариращи от ¾” до 3”. Възвратни клапани ¾” – ¾”.

Осигурени са още: Конзола за монтаж на цилиндъра, Гъвкави маркучи за високо налягане за свързване на цилиндрите един към друг и към колектора, различни видове дюзи.

 

Цилиндрите

 • Сертифицирани бутилки за въглероден диоксид 16Lt (12Kg), 40Lt (30Kg), 50Lt (35Kg), 67.5Lt (45Kg), 67.5Lt (50Kg), 80Lt (60Kg) с клапан за ръчно или пневматично задействане.
 • Сертифициран цилиндър 3 lt(2kg) с клапан за ръчно електрическо или пневматично активиране и скоба.

 

 

Колекторни компоненти

 • Секция на колекторната тръба от 1 ¼” до 3”
 • Напречно сечение на тройника на колектора от 1 ¼” до 3”
 • Колекторна капачка от 1¼” до 3”
 • Редукционен съединител на колектора ¼” = > ¾” , 2 ”= > 1” 2 ½” = > 1½”, 3 ” = > 2” .
 • Възвратен клапан ¾”

 

 

EPDM маркучи

 • EPDM гъвкав маркуч за високо налягане за свързване на пилотен цилиндър с цилиндри на остатъчната система.
 • EPDM гъвкав маркуч за високо налягане за свързване на цилиндрите на системата.
 • EPDM гъвкав маркуч за високо налягане за свързване на цилиндрите на системата с колектора.
 • EPDM гъвкав маркуч за високо налягане за свързване на система с един цилиндър с мрежата на дюзата.

 

 

Други аксесоари

 • Съединител ( 3/8″ – 3/8″) за системни клапани
 • Изпускателни дюзи за локално приложение
 • Изпускателни дюзи за постигане на пълен обем

 

Откриване на пожар/Детекция

 • 4-зонов контролен панел
 • Оптична – Акустична сирена
 • Механизми за ръчно активиране
 • Бутон за отмяна на гасене
 • Топлинни детектори (термични или скорост на нарастване)
 • Детектори за дим
 • Бутон за дистанционно гасене

 

 

СЕРТИФИКАТИ

ISO 9809 – 1 ΕΝ 1964 – 1, № 99/36/ΕC

CE ЦИЛИНДЪР 97/23/ΕC (TUV)

КОЛЕКТОР ТЕСТ НА 300 BAR ОТ MIRTEC SA

Допълнителна информация

CODE

направи запитване

Пожарогасителна система с CO2

Продуктов код:

-