На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Фосфоресциращ знак Пожарогасител 21×21 ΕΧ201 Class C

Продуктов код:

0141156

Описание

Фосфоресциращите продукти абсорбират и съхраняват енергия от дневената околна светлина и след това освобождават тази енергия под формата на светлина, когато в помещението няма друг източник на светлина.

направи запитване

Фосфоресциращ знак Пожарогасител 21x21 ΕΧ201 Class C

Продуктов код:

0141156