Предлаганите продукти на сайта са с информативна цел. На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Пожарогасителна система за кухни „ALEXANDER THE GREAT“ с воден химикал

Продуктов код:

142229

Каталожен номер:

ALEXANDER THE GREAT

Описание

Пожарогасителна система „ALEXANDER THE GREAT“ с воден химикал за професионални кухни

 • Лесна инсталация
 • Бързо и ефективно гасене
 • Без електричество и подвижни части
 • Икономичност

Наличието на автоматична гасителна система възпрепятства възможността за най-сериозните последствия при възникване на пожар в професионални кухненски помещения:

 • Запалени мазнини и открит огън в зоните за готвене
 • Нараняване/ Изгаряния  на хора
 • Повреди и нанесени щети по кухненското оборудване и периферната кухненска зона
 • Възпрепятстване и спиране на работния процес
 • Загуба на доверие в клиентите

 

 FIREDETEC® 

Системите FireDETEC® използват патентована непрекъсната линейна сензорна тръба, която надеждно открива и освобождава пожарогасителния агент с помощта на пневматична технология. Тази технология за детекция е гъвкава, ефективна и не заема излишно пространство.

 1. Бърза и лесна инсталация:

Сензорната тръба се инсталира лесно директно в аспирационната уредба над пространствата за готвене. В работен режим, тръбата е под налягане от 16 бара. Промяната в налягането прави детекторната тръба по чувствителна на промени в температурата.

 1. Ранна детекция на пожара:

Ако се получи възпламеняване, генерираната топлина от огнището причинява спукване на тръбата в най-горещата точка (около 170°C).

 1. Незабавно гасене:

Внезапният спад в налягането на тръбичката активира специалния клапан и гасителният агент се освобождава моментално през специалните дюзи. Огнището е бързо погасено преди да са настъпили сериозни щети по оборудването.

Допълнителна информация

Size

9 lt, πιστ. LPCB, 12 lt, πιστ. LPCB, 16 lt, πιστ. LPCB

CODE

ALEXANDER THE GREAT

направи запитване

Пожарогасителна система за кухни "ALEXANDER THE GREAT" с воден химикал

Продуктов код:

142229