Предлаганите продукти на сайта са с информативна цел. На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Указателен знак „Вътрешен пожарен кран“

Продуктов код:

141142

Каталожен номер:

MBK18-SIGNAL-FHR

Описание

Размери: 15×15см

Знакът е фосфоресциращ.

Допълнителна информация

CODE

MBK18-SIGNAL-FHR

направи запитване

Указателен знак "Вътрешен пожарен кран"

Продуктов код:

141142