Предлаганите продукти на сайта са с информативна цел. На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Указателен знак „Возим пожарогасител“

Продуктов код:

141143

Описание

Размери: 15×15см

Знакът е фосфоресциращ.

направи запитване

Указателен знак "Возим пожарогасител"

Продуктов код:

141143