Предлаганите продукти на сайта са с информативна цел. На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Нивомер Ultrasteele PC

Продуктов код:

143144

Каталожен номер:

MBK19-ULTRASTEELE

Описание

Нивомерът Ultrasteele е самостоятелно устройство, таблет с 7-инчов дисплей.

Напълно заменя необходимостта от сложни ръчни изчисления. Позволява записване и изтегляне на  резултатите в CSV файл.

ЕФЕКТИВНО ВРЕМЕ

Самостоятелното устройство се основава на 7-инчов таблетен компютър и позволява на софтуера да се използва по такъв начин, че нивата на течности и гасителни агенти могат да бъдат изчислени в реални условия, без необходимост от записване на информацията отделно и след това да се анализира на отделен компютър.

ВИСОКА ТОЧНОСТ

Отчита размерите на почти всеки цилиндър/съд, вид на пожарогасителя,  измерва при температура на околната среда, осигурявайки точни резултати при различни условия.

ИНОВАЦИЯ

Възможност за запаметяване на най-често използвани бутилки/съдове и техните размери, съхраняване на данни за по-бързи резултати.

Допълнителна информация

CODE

MBK19-ULTRASTEELE

направи запитване

Нивомер Ultrasteele PC

Продуктов код:

143144