На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

XP95 Димно-оптичен детектор – Apollo

Продуктов код:

55000-600APO

Описание

Димно-оптичния детектор XP95 използва вътрешен инфрачервен светодиод и фотодиод под ъгъл. При чисти въздушни условия фотодиодът в детектора не получава светлина от светодиода и произвежда съответен аналогов сигнал. Сигналът се увеличава, когато димът навлезе в камерата и светлината се разпръсне върху фотодиода. Оптичният детектор има индикаторен светодиод, който излъчва червена светлина, когато детекторът е задействан.

 

направи запитване

XP95 Димно-оптичен детектор - Apollo

Продуктов код:

55000-600APO